Fédération Internationale de Gymnastique

Fédération Internationale de Gymnastique, som förkortas FIG och som också kallas International Federation of Gymnastics, eller IFG, är det allra äldsta internationella idrottsförbundet, och är, som namnet antyder, världsförbundet för gymnastik. Det bildades redan år 1881 i Liège i Belgien, men har idag sitt huvudkontor i Lausanne i Schweiz. De länder som ursprungligen grundade förbundet tillsammans var Belgien, Frankrike och Nederländerna, och fram till år 1921 hette förbundet European Federation of Gymnastics, helt enkelt för att man bara accepterade europeiska medlemsländer. Det ändrades dock år 1921, och i samband med detta bytte förbundet även namn till sitt nuvarande.Gymnast_Faeryan

Det är förbundet som sätter reglerna som styr hur gymnasternas prestationer utvärderas. För närvarande omfattar förbundet sex olika gymnastiska grenar: artistisk gymnastik (som i sin tur delas in i manlig artistisk gymnastik och kvinnlig artistisk gymnastik), rytmisk gymnastik, aerobisk gymnastik, akrobatisk gymnastik och trampolin.

Gymnastik medför liksom de flesta sporter en rad risker för de som utövar den, och det som är den största risken inom gymnastiken är den stora påfrestning som gymnasternas leder, ben och muskler utsätts för. Särskilt omtalade i internationella medicinska kretsar är de skador som uppstår inom artistisk gymnastik. För gymnaster, kanske ännu mer än någon annan elitidrottare, är det därför mycket viktigt att låta kroppen återhämta sig mellan träningarna. Det bästa sättet att göra det är att vila, och för att vila måste man ha en bekväm plats att vila på, förslagsvis en soffa. Du hittar soffor som passar alla smaker och rumpor på Furniturebox.se, vare sig du är gymnast eller inte.

Som världsförbund har FIG ett övergripande ansvar för hela sporten, som framförallt ligger på ordföranden och vice ordförandens axlar. Sedan år 1996 har en italienare vid namn Bruno Grandi varit ordförande för förbundet. Det finns dock självklart även regionala och nationella förbund på lägre nivå, som verkar för att upprätthålla reglerna även på tävlingar på lägre nivå än de stora, internationella tävlingarna. I Sverige finns till exempel Svenska Gymnastikförbundet. Till FIG hör hela 128 nationsförbund och fyra kontinentalförbund, varav de sistnämnda består av European Union of Gymnastics, Pan-American Gymnastic Union, Asian Gymnastic Union och African Gymnastics Union.