Det ideella ledarskapet

Det ideella ledarskapet är själva ryggraden i svensk idrott. Året runt, timme efter timme, oavsett väder, finns de där – de ideella ledarna. De lägger ner sin tid och sin själ i sin förening, i laget eller individerna de tränar, tävlingarna de arrangerar, bidragsansökningarna de formulerar och så vidare.

Statistik visar att under sin uppväxt är nästan 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige någon gång medlemmar i en idrottsförening och med barnen och ungdomarna kommer föräldrarna som blir ideella ledare. Det är få idrotter och föreningar som har avlönade tränare och ledare. De allra flesta utövar sitt ledaruppdrag gratis eller mot en mycket liten ersättning. Det är definitivt ingen underdrift att säga att utan det ideella ledarskapet dör den svenska idrottsrörelsen.

Även om det inte är möjligt att betala föreningens ledare finns det andra sätt att visa dem sin uppskattning. Det kanske vanligaste är att de får klubbkläder gratis och mat i samband med tävlingar. Men varför inte satsa på Termos med tryck som varje ledare får gratis? Det kommer definitivt att uppskattas av ledarna, särskilt om ledarskapet innebär att stå ute eller inne och frysa. Termosar kan också säljas till övriga medlemmar. Det lär vara ett antal föräldrar, som inte är särskilt engagerade i föreningen men som ändå är där när barnen tränar och tävlar, som har med sig sitt eget kaffe eller matsäck. Att ha olika saker med föreningens logga på skapar dessutom en gemenskap. Och genom att få dessa föräldrar att känna gemenskap kanske även de väljer att engagera sig i föreningen.

Pris till alla ideella ledare

I början av december 2019 tilldelades idrottsrörelsen 5i12-rörelsens pris mot rasism och främlingsfientlighet och för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, som tog emot priset åt idrottsrörelsen, tackade alla de ideella idrottsledarna runt om i landet för deras engagemang. Han sa bland annat att priset tillhör alla dessa ledare som kokar kaffe, plåstrar om knän, tvättar tröjor, bakar till kiosken och allmänt finns där och bryr sig. Alla de som ger av sig själva och av sin tid för att ge andra chansen att uppleva den gemenskap och glädje som finns inom idrotten – det är de som har vunnit det här priset.

Värdet av det ideella ledarskapet

Om de som är ideella ledare i Sveriges idrottsföreningar skulle avlönas med en fritidsledarlön skulle det innebära kostnader på 20 miljoner för samhället. Det är betydligt mer än det stöd som idrottsrörelsen får från staten. Att ledarskapet sker ideellt är ofta en förutsättning för föreningarna att kunna hålla nere träningskostnaderna. Det är ytterligare en anledning till att bidragen från staten till idrottsrörelsen bör öka. Alla barn och ungdomar borde ha rätt att kunna idrotta oavsett vilket ekonomiskt läge deras föräldrar befinner sig i. Idrott ska inte vara förbehållet de som har pengar och kan betala för att deras barn ska få idrotta.

leatherdiary